+47 951 79 576
marit@heltsykt.no

Følelser – ditt indre navigasjonssystem

Inspirasjon til bedre fysisk- og psykisk helse

Følelser – ditt indre navigasjonssystem

Den 20. november lanserer Astri Hognestad sin nye bok. Hun har et langt forfatterskap bak seg og dette er den åttende boka i rekken. Hun har vært min lærer og terapeut i over tjue år og sammen med henne fikk jeg min OMSTART. Jeg anbefaler varmt bøkene til Astri. Følelser lanseres på Litteraturhuset i Oslo den 20. november. Her er hva den nye boka handler om:

Hva er følelser? Hva tjener de til? Hvordan kan vi bli bedre kjent med dem? Hva skjer når vi mister kontakten med dem, og hvordan forholder vi oss til dem når de overvelder oss og vi blir styrt av dem? Dette er spørsmål som Astri Hognestad belyser ut i fra både et psykologisk perspektiv og vår kunnskap om hjernen. Hennes anliggende er først og fremst å vise hvor viktig det er å anerkjenne de følelsene vi faktisk har, om det er tomhet, angst, misunnelse, raseri eller glede.

I beste fall lærer vi å romme og forholde oss til våre følelser i samhandlingen med omsorgspersoner i barndom og oppvekst, men mange av oss trenger å utvikle denne evnen videre i voksen alder. Noen ganger må vi se på den bakenforliggende historien og de følelsene som er knyttet til den for å forstå hvorfor vi reagerer som vi gjør. Først da kan følelsene bli det de er ment å være – en hjelp til å navigere i livet.

Med konkrete historier fra sin kliniske praksis som psykoterapeut og fra dagliglivet ellers fører forfatteren oss inn i vanskelige temaer på en forståelig og livsnær måte. Følelser – ditt indre navigasjonssystemer en bok som tar opp mange ulike sider ved vårt følelsesliv slik at vi får en utvidet forståelse av følelsenes betydning i den enkeltes liv.