+47 951 79 576
marit@heltsykt.no

Følelser – ditt indre navigasjonssystem, ble lansert i går.

Inspirasjon til bedre fysisk- og psykisk helse

Følelser – ditt indre navigasjonssystem, ble lansert i går.

Astri Hognestad lanserte sin nye bok Følelser – ditt indre navigasjonssystem på Litteraturhuset i går. Fullt hus!  Astri snakket lekende lett om et følelser, bruker metaforer og visualiserer det som noen ganger er uforståelig. Om hvordan mønstre blir til – ja, da kan man se for seg at vi gjentar handlinger og slutt blir en motorvei og skjer det riktig mange ganger blir motorveien bredere og sterkere. Om vi ønsker endring, tar det tid å bygge ned motorveien – OG vi må ha lyst til å gjøre det. Astri har vært min lærer og terapeut i over tjue år og sammen med henne fikk jeg min OMSTART. Under lanseringen i går nevnte hun min bok – OMSTART – hele tre ganger! Takk Astri for en nydelig kveld i går og takk for at du nevnte OMSTART! Her er hva den nye boka til Astri handler om:

Hva er følelser? Hva tjener de til? Hvordan kan vi bli bedre kjent med dem? Hva skjer når vi mister kontakten med dem, og hvordan forholder vi oss til dem når de overvelder oss og vi blir styrt av dem? Dette er spørsmål som Astri Hognestad belyser ut i fra både et psykologisk perspektiv og vår kunnskap om hjernen. Hennes anliggende er først og fremst å vise hvor viktig det er å anerkjenne de følelsene vi faktisk har, om det er tomhet, angst, misunnelse, raseri eller glede.

I beste fall lærer vi å romme og forholde oss til våre følelser i samhandlingen med omsorgspersoner i barndom og oppvekst, men mange av oss trenger å utvikle denne evnen videre i voksen alder. Noen ganger må vi se på den bakenforliggende historien og de følelsene som er knyttet til den for å forstå hvorfor vi reagerer som vi gjør. Først da kan følelsene bli det de er ment å være – en hjelp til å navigere i livet.

Med konkrete historier fra sin kliniske praksis som psykoterapeut og fra dagliglivet ellers fører forfatteren oss inn i vanskelige temaer på en forståelig og livsnær måte. Følelser – ditt indre navigasjonssystemer en bok som tar opp mange ulike sider ved vårt følelsesliv slik at vi får en utvidet forståelse av følelsenes betydning i den enkeltes liv.