+47 951 79 576
marit@heltsykt.no

“Feit” er upassende

Inspirasjon til bedre fysisk- og psykisk helse

“Feit” er upassende

P1000787Samtalen mellom pasient og lege helt sentral i all behandling. Det er samarbeidet som er viktig, få pasienten med på laget og sikre forankring til løsningen. Legenes oppmerksomhet om tema er svært gledelig og veldig viktig. Magnus Strømmen – en av forskerne bak ny studie om overvekt – sier til Aftenposten i går: ”Konsekvensene av å overse at pasienter er i en vektutvikling, er litt som at tannlegen heretter skulle overse at vi fra tid til annen trener en rotfylling og heller vente til at rotfylling er eneste utvei. Det jo ville ingen akseptert av tannlegen. Men med fedme tenker vi annerledes, til tross for at behandlings konsekvensene er lang mer alvorlige enn en enkel rotfylling”. Det er en god metafor på hva det handler om – nemlig hvordan ta opp sårbare og sensitive problemstillinger.

Studien det refereres til er presentert i Tidsskrift for Den norske Legeforening er derfor interessant. Forskerne undersøker opplever samtalen mellom pasient og lege – hvilke uttrykk brukes og hvordan oppleves det. Resultatet av studien viste at 80 % av pasientene sa at legens evne til å formulere seg var av betydning for samarbeidsrelasjonen. Hele 92 % sa at det var viktig at legen tok initiativ til samtale om fedme og konsekvenser knyttet til det og 33 % rapporterte at legen hadde tatt et slikt initiativ. Artikkelen i Tidsskriftet peker på mange interessante problemstillinger for eks at det er utfordrende for leger å snakke med kvinner om overvekt. Forfatterne oppsummerer funnene slik:

  • De fleste av pasientene mente at det var riktig av legen å ta initiativ til en samtale om fedme og dens helsemessige konsekvenser
  • Uttrykk som obesitas, fet og feit ble opplevd som upassende, vekt og overvekt ble vurdert som mer passende
  • Spesielt følsomme for uttrykkene var kvinner, personer med høyere utdanning og de som utviklet overvekt tidlig i livet

Jeg heier på forskerne og legene for nysgjerrighet og oppmerksomhet.

Mer om studien kan du lese her: http://tidsskriftet.no/article/3400367