+47 951 79 576
marit@heltsykt.no

Fedme er en undervurdert byrde

Inspirasjon til bedre fysisk- og psykisk helse

Fedme er en undervurdert byrde

I dag har over 23 prosent av alle nordmenn fedme, nær én million mennesker. I følge forskere øker fedmeproblemet i Norge.

I et intervju i Dagens Medisin sier leder sier Jøran Hjelmesæth, leder av Senter for sykelig overvekt ved Sykehuset i Vestfold, professor i medisin ved Universitetet i Oslo og leder av Nasjonalt råd for ernæring – at fedme er et av samfunnets største utfordringer. I en rapport estimeres de totale samfunnskostnadene til på 68 milliarder kroner årlig. Kostnadene er knyttet til tapt arbeidsinnsats, utgifter til behandling og rehabilitering.

Men hvorfor er det slik? Hva er det som gjør at spiseforstyrrelser og vektproblemer øker? I samme artikkel sier Bente Prytz Mjølstad, fastlege, styremedlem i Norsk forening for allmennmedisin og førsteamanuensis ved NTNU at det ikke er kunnskapsbrist hos fastlegene som er problemet for fedmepasientene. Hun påpeker at fedme er sterkt stigmatisert.

– Det er en utbredt holdning i befolkningen, og blant noen fagfolk, om at fedme er selvpåført og uttrykk for manglende viljestyrke. Internasjonal forskning viser at mange bærer på emosjonell bagasje i form av vonde livshistorier som gir opphav til følelsesstyrt overspising, sier fastlegen, som mener dette bør få konsekvenser for behandlingstilbudet.

– Dette krever at helsetjenesten i større grad jobber helhetlig og integrerer psykologisk tilnærming i utredning- og behandlingstilbudene. Ikke minst bør det få betydning for hvordan vi tenker om forebygging.

Dette gjelder ikke bare fedme, men mange av oss har noen drivere i oss som gjør oss syke. Stress er en annen faktor som gjør mange syke. Også stress kommer fra et sted og stress er farlig, sa en lege til meg en gang.

Les hele artikkelen hos Dagens Medisin her >>