+47 951 79 576
marit@heltsykt.no

Episode 3 | Sykdom, død og stress

Inspirasjon til bedre fysisk- og psykisk helse

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er stresspodden300.png

De siste årene har jeg jobbet med ulike temaer som mestring, stress, prestasjonsangst – for å nevne noe. Jeg har vært nysgjerrig og forsøkt å forstå hva styrer oss i hverdagen, hvorfor navigerer vi livet slik vi gjør, hva styrer beslutninger og valg? Jeg undrer seg over hvor kommer stresset fra, hva vi kan gjøre for å redusere det – og kan stresset brukes til noe? Jeg byr på mine erfaringer fra et stressende liv og hvordan regulere styrkeforholdet mellom hvile, jobb og aktivitet.

I Stresspodden skal jeg snakke med folk som utdype nettopp det. En ting å lytte til de mest spennende lærerne, forfatterne, meningsbærerne eller kjendisene. Men ikke minst å lytte til fagfolk, helt vanlige folk – folk med livserfaring.  Stille dem noen spørsmål om livet selv og lære av deres visdom og klokskap, refleksjoner og tanker. Snakke om det som berører – og opptar det aller fleste av oss. For livet endrer seg, ting skjer og ofte er relasjoner og følelser innblandet. Alle liv er spekket med følelser og under stresset ligger det et spekter av følelser. Jeg håper du finner noe som du synes er spennende, at du blir nysgjerrig og mest av alt at du – etter at du har lyttet – har et spørsmål – enten til deg selv eller til en du kjenner. 

Her er en samtale med forfatter og psykoterapeut Astri Hognestad