+47 951 79 576
marit@heltsykt.no

Bra, men er dette riktig ende å starte i?

Inspirasjon til bedre fysisk- og psykisk helse

Bra, men er dette riktig ende å starte i?

Skjermbilde 2016-10-21 kl. 11.11.45

Leder av Rådet for Muskelskjeletthelse, Jakob Thor Einar Holmgard, skriver om muskel- og skjelettplager i Dagens Medisin. For dem som er opptatt av sykehusbudsjetter og kødannelser, bør dette være nyttig lesning. For dette folkens, er hovedårsaken til sykemeldinger og uførhet. I innlegget listes det opp en rekke tiltak som kan virke forebyggende. I følge WHO er listen eksempler på tiltak som vil motvirke den stadige tilstrømningen av pasienter til legekontorer og behandlingsrommet. Her nevnes blant annet:

  • arbeid for økt fysisk aktivitet i alle aldersgrupper
  • arbeid for å redusere overvekt. – aktiv skadeforebygging
  • arbeid for å gjennomføre aktiviteter for en livslang bedring av muskel- og skjeletthelsen, ved å iverksette tiltak og gi støtte til aktiviteter for barn og ungdom, barnehage og skolehelseprogrammer
  • økt fokus på muskel- og skjeletthelse på arbeidsplassen og at det iverksettes helsefremmende tiltak på arbeidsplassen
  • systematisk arbeid for en bedre muskel- og skjeletthelse blant eldre som bor hjemme og på institusjon
  • skolering og utdanning av helsepersonell med spesialkompetanse på muskel- og skjelett
  • og tidlig intervensjon for å gjenopprette og opprettholde god funksjonsevne, hvor

Innlegget kommenteres av forbundsleder i Norsk Fysioterapeutforbund, Fred Hatlebrekke som sier at ”sammen med helsemyndighetene må vi sørge for at tjenesten er dimensjonert i forhold til behovet”. Jeg er ikke så sikker på at dette er riktig ende å starte i. Jeg tror på økt kunnskap på hvorfor det er slik. Jeg tror økt forskningsinnsats til fagfolka som står pasientene nærmest for å finne ut hva det er som driver dem inn i statistikken.