+47 951 79 576
marit@heltsykt.no

Jeg elsker å rydde!

Inspirasjon til bedre fysisk- og psykisk helse

Jeg elsker å rydde!

Skjermbilde 2017-03-07 kl. 14.43.10

Innlegget fra lege Lisbeth Homlong i Dagens Medisin, er bra. Jeg har klokketro på orden i det “ytre rom”. Jeg blir sjuk av rot! Frustrert og urolig! Det fungerer dårlig å lage tekst, hvis det flyter rundt meg – eller det fungerer ikke. Jeg tenker mer på å rydde og vaske enn å produsere tekst. Men at leger – de er jo litt overmennesker – også har det slik, er et sunnhetstegn. Det er lett å være enig i at dersom: Når du har 1000 meldingar liggande i innboksa di, har du liten kontroll med dei uløyste oppgåvene. Det er galskap å ha 1000 uleste meldinger. Jeg ville klikka! Men kanskje heller meg til kategorien at FOR mye kontroll, er et sykdomstegn. Et befriende avsnitt i kronikken er: Personleg opplever eg at eg vert meir ryddig i hovudet når eg har det ryddig rundt meg. Eg ser med undring på andre som tilsynelatande tek det heilt med ro sjølv om alt flyt rundt dei. Det hadde eg ikkje makta. Men handlar dette ryddebehovet eigentleg om noko anna? Ifølgje Finn Skårderud er det eit menneskeleg trekk å rydde i det ytre når det er rot i det indre. Når vi mistar oversikta i ei komplisert verd, tek vi grep på privaten, elles blir det kaos. Det er ein måte å ta kontroll på. Men då kan det tippe over i tvang og nevrosar.

En befriende dag, er å ta fram vaskekost og skureklut, støvsuger, Jif og sette i gang. Det gjør livet lysere!! Jeg ønsker meg flere slike innlegg!

Les kronikken i sin helhet her: https://www.dagensmedisin.no/artikler/2017/03/02/orden-i-eige-hus/