+47 951 79 576
marit@heltsykt.no

Det finnes ingen kroppsløs tanker eller følelser

Inspirasjon til bedre fysisk- og psykisk helse

Det finnes ingen kroppsløs tanker eller følelser

Noen ganger er det ikke lett for oss som ikke er helsearbeidere å forstå sammenhengen mellom krenkelser og sykdom. Vi blir alle krenket – en eller annen gang. Jeg har tenkt noen ganger – ja, det må jeg da tåle, – de mente det sikkert ikke, – andre har det mye verre. På en måte er det også å vise seg sterk og tøff – klare eller mestre mange situasjoner. Men det er krevende, det skaper stress og kan sliter oss ut. Men det har også med at det forventes – det er noe gjevt med å klare, tåle og ikke lage oppstyr eller nummer av at noen krenker, tråkker over grensen eller invaderer deg. Mange ganger har jeg fått høre – å, du er så tøff, sterk og du klarer alt. Men er det egentlig det og hvor går grense for hva man skal tåle? Hva skjer i kroppen når man gang på gang må tåle, klare og bite tennene sammen?

Jeg lytter mye til podcast og foredrag. Foredraget som Anna Luise Kirkengen holdt på en konferanse til Erfaringskompetanse.no, var veldig interessant.

Jeg refererer til noen korte utdrag fra foredraget.

Hun sier – at kilden til lidelser er krenkelseserfaringer. Trusselen kan være kroppslig, seksuell, psykiske, etniske eller juridiske integritet. Det kan være akutt truet på livet til å leve avmektig i forhold som er slik. Fra å bli avvist, vanskjøttet, misbrukt, mishandlet til å bli voldtatt av en voksen, fra å bli mobbet på skolen eller trakassert på arbeidsplassen etc.

Hun sier, – selv om jeg er lege, – har jeg ikke forankret mitt budskap i en biomedisinsk, men i en fenomenologisk ramme. Fenomenologien er filosofien som er interessert i kunnskap om hvordan mennesker erfarer sine liv, altså deres væren i verden. Den omfatter mennesket som et erfarende, fortolkende, meningsbærende og meningsskapende subjekt.

Mennesket grunnleggende felles forutsetninger – vi mennesker er i verden som kropp. Vi kan ikke kjenne, føle, lære, erfare eller vite noe som helst – uten at kroppen er med i det vi kjenner, føler, lærer og erfarer. Følgelig finnes det ingen kroppsløse tanker, ingen kroppslige emosjoner eller rene psykiske erfaringer. Uansett hva de måtte handle om. All gledelig lystfull anerkjennende, konfliktfull, trist eller skammelig erfaringer fyller jo kroppen vår. Mennesker er hybride vesener.

Våre erfaringer er innskrevet helt ned på cellenivå!

Derfor er det meningsløst å snakke om rene psykiske traumer. Skakende erfaringer skaker kroppen – skaker vev og celler! Særlig når krenkelser skjer tidlig i livet.

Den kjente studien ACE studien (Adverse Childhood experience) viste jo mer belastende barndomserfaringer, desto høyere antall risikofaktorer for alvorlige helse og – livsproblemer i voksen alder. Det betyr at virkningene av en belastende oppvekst angår alle medisinske spesialiteter i somatikken og psykiatrien. Alle felt i sosialomsorgen som slik som alkohol, rus og kriminalomsorg. I arbeidshelse og uførhet, i partnervold og skilsmissestatistikken. til å la være å beskytte barn.

Skal vi holde oss friske må vi unngå stress – giftig stress. Giftig stress forhold er det som ikke bufres, men som holdes skjult og hemmeligholdes. 

Giftig stress er når mennesker overlates i avmakt.

Krenkede barn blir syke voksne. Kronisk overlast fører til at immunsystem, hormonsystem og sentralnervesystemer. Det forstyrrer søvn, tarm og muskeltonus. Betennelser følger med. 

Akk – denne dama er veldig klok og jeg anbefaler dere å høre hele foredraget her:

https://www.youtube.com/watch?v=cl4PhDJl9tk