+47 951 79 576
marit@heltsykt.no

Bygg sterke barn

Inspirasjon til bedre fysisk- og psykisk helse

Bygg sterke barn

Det er påvist at krenkede barn blir syke voksne og at det er bedre å ”bygge” sterke barn i stedet for å reparere voksne. Tor Levin Hofgaard publiserte nylig på bloggen i Dagens Medisin, en kronikk om ungdom som har havnet i barnevernsinstitusjoner av en grunn – nemlig at omsorgspersoner har sviktet. Se link. Men de får ikke den hjelpen de trenger. Han tar til ordet for å styrke barnevernet slik at de kan gi den hjelpen som barn trenger. Med all den innsikt vi har om konsekvenser av omsorgssvikt, burde dette være et lett valg og en lett prioritering. Gi barnevernet ressursene de trenger – det trenger ungene. Ellers kan du lese flere innlegg av Tor Edvin Hofgaard på sidene til Dagens Medisin.

http://www.dagensmedisin.no/blogger/tor-levin-hofgaard/2015/05/29/de-er-ikke-syke-de-har-det-vondt/

1400015212_-ilde-sel

1400015211_-ilde-sel-2