+47 951 79 576
marit@heltsykt.no

Blind for pasientenes behov?

Inspirasjon til bedre fysisk- og psykisk helse

Blind for pasientenes behov?

Skjermbilde 2016-08-08 kl. 12.52.27

Mangelfull legeutdanning er headingen i en kronikk på NRK Ytring, skrevet av medisin – og forskningsstudent Eivind Valestrand. Han peker på mange viktige sider ved legerollen – om makt, at utdannelsen bidrar til narsissisme etc. Den bør leses.

Eivind Valestrand kjenner utdanningen fra innsiden og kan si noe om det. Jeg har hatt en fastlege som jeg vil hevde er en av Norges beste. En lege som hadde tid og som møtte meg, så meg og hørte på meg. Hun var trygg og var genuint opptatt av hvordan jeg hadde det. Hun ringe meg og spurte hvordan det gikk og om alt var vel. Slike leger er det langt mellom. Hun var et menneske som brydde seg. Hun var også nysgjerrig på andre profesjoner og samarbeidet var fantastisk.

Jeg tror at uansett hvor mye man pøser på i utdanningen om pasientrelasjoner, er det ikke lett å lære og forstå den menneskelige siden. Den må på en måte ligge innebygget i legen selv. Slik jeg har møtt legestanden er det medisin som er hovedgreia. Det er de aller flinkeste som kommer inn på studiet. De har best karakterer og det er det som teller.

Valestrand viser til faget Pasientkontakt på studiet i Bergen. Det er prisverdig. Men som han sier – det er ikke nok. Det må en helhetlig satsning i menneskekunnskap til. De aller fleste av oss møter leger som ikke ser annet enn kroppen, diagnosen og som skriver ut resepter. Men Valestrand tar opp en sak, som er veldig viktig. Jeg håper Legeforeningen og universitetene tar dette på alvor. For legene gjør egentlig det de kan, men det er ikke nok. De tjenestene de utfører er ikke tilstrekkelig. Vi pasienter trenger noe mer. Det er det det som mangler – profesjonell kjærlighet.

Les Valestrands kronikk her: https://www.nrk.no/ytring/mangelfull-legeutdanning-1.13061118