+47 951 79 576
marit@heltsykt.no

Bent Høie – klin til!

Inspirasjon til bedre fysisk- og psykisk helse

Bent Høie – klin til!

P1090219

Folkehelseinstituttet har presentert en rapport som forteller hvilke sykdommer vi lider av, årsaker til helsetap og hva dør vi av.

 

Det interessante med denne rapporten er at det er rygg – og nakkesmerter som er den desidert største årsaken til helse tap. Så følger angstlidelser og depresjon. Dette er sykdommer som krever store ressurser inne psykologi og kiropraktikk.

La flere slippe til

Selv har er jeg storforbruker av begge kompetanseområdene. Det er det som har løftet meg, gitt energi og økt livskvalitet. Men det koster og for alle er det ikke like lett tilgjengelig. Noe kan gjøres. Vi kan utdanne enda flere psykologer. Det vil ta tid. Vi kan også anerkjenne kompetansen til for eksempel jungianere med like lang utdanning som psykologer og andre. Andre kan slippe til, og hjelpen kan nå flere. Det finnes ikke kiropraktorer i alle kommuner og mange flere med muskel- skjelettsykdommer hadde hatt god nytte av det. Da trenger vi flere.

Norsk Kiropraktorforening skriver om rapporten på sine nettsider følgende: – ”Tallenes tale er klar: dagens organisering av primærhelsetjenestetilbudet er ineffektivt og mangler kompetanse på dette viktige området. Nå må primærhelsetjenesten rustes kraftig opp for å kunne ivareta befolkningens muskelskjeletthelse på en langt bedre måte i årene fremover, sier Lothe (red. Formann i Norsk Kiropraktorforening). – Om myndighetene er villige til å øke bevilgningene til utdanning og forskning vil vi om ikke lenge høste goder av dette i form av mindre smerter og økt funkjsonsnivå i befolkningen, fremhever han.

Norsk kiropraktorforening har i en årrekke arbeidet for økt forskingsaktivitet på muskel- og skjelettområdet, og for å få etablert en norsk femårig kiropraktorutdanning ved et av landets medisinske fakulteter. Et enstemmig Storting ba i 2013 regjeringen om snarlig etablering av kiropraktorutdanning, nettopp med referanse til det store kompetansebehovet på muskelskjelettområdet slik Folkehelseinstituttets nye rapport fastslår med stor tyngde”.

Så – nå vet vi det. Mange må bidra og enda flere må slippe til. Skal vi spare helsekroner, må vi forebygge og ikke bare reparere. Helse foregår ikke bare i sykehuset, det skjer i primærhelsetjenesten og vi trenger kompetanse på helt sentrale områder. Bent Høie – klin til!