+47 951 79 576
marit@heltsykt.no

Barnefri – egoistisk?

Inspirasjon til bedre fysisk- og psykisk helse

Barnefri – egoistisk?

Jeg er av dem som noen vil kalle egoistisk. Valget om å være barnefri, tok jeg som ung. Det ble tidlig tydelig at et liv med barn ikke var aktuelt. Det er over tretti år siden. På den tiden var det ikke aktuelt å snakke høyt om hva jeg hadde bestemt meg for. Det var få som kunne støtte meg i mitt valg. Mitt valg var å innfri mine egne forventinger og ikke andres. Et egoistisk liv var ikke ideen bak beslutningen, men hensyn til de ungene jeg ville fått ansvar for. Noen år senere, kom diskusjonen om prøverør. Barnløshet ble sett på som en diagnose. Barnløse hadde rett til å få barn. Å være barnløs var ikke et fullverdig liv. Det var opprørende og svært provoserende, men dessverre var jeg ikke modig nok til å kaste meg inn i den offentlige debatten. I dag er det heldigvis annerledes. Det er mer åpenhet og mindre tabu på området. Det er ikke barn som skaper et fullverdig liv. Et godt liv er det bare jeg som kan skape. Har du ikke et godt liv selv, er det liten sjanse for at hverken du eller ungene du får det annerledes. Kronikken til Tony Burner er en av flere i rekken.

Skjermbilde 2015-09-04 kl. 10.26.52

http://www.dagsavisenfremtiden.no/lokalt/barnefri-og-blid-1.391199