+47 951 79 576
marit@heltsykt.no

Barn og unge sliter

Inspirasjon til bedre fysisk- og psykisk helse

Barn og unge sliter

Foto: Colourbox

Foto: Colourbox

Det er kjent at barn og unge sliter. Omfanget av unger som faller utenfor er sterkt voksende.

Helseminister Bent Høie har nylig lagt frem en ny strategi for psykisk helse. Kort fortalt går det ut på at man skal gå inn tidligere med psykisk helsehjelp. Det høres jo fint ut – men vil man få det til å fungere i praksis?

I følge den nye strategien skal ressursene i kommunene koordinere bedre – flere instanser skal inn, og helseforetakene skal følges nøyere opp. De har nemlig ikke tidligere prioritert psykisk helsevern slik de er pålagt å gjøre. Det er bra at strategier legges og planer utarbeides – for problemet er stort. Men da er det viktig at det ikke bare legges planer og føringer, men at det følges opp med tilstrekkelige ressurser.

Stort problem

Jeg stemmer for en FOLKEHELSEMINISTER >>

 «YES!»: Krf-politiker Olaug Bollestad var fornøyd med spesielt et av forslagene i den nye strategien for god psykisk helse, som ble lagt fram av helseminister Bent Høie (H) nylig. Også Ketil Kjenseth (V) og Kari Kjønaas Kjos (Frp) (begge sittende) var fornøyd med strategien. Foto: Vidar Sandnes


«YES!»: Krf-politiker Olaug Bollestad var fornøyd med spesielt et av forslagene i den nye strategien for god psykisk helse, som ble lagt fram av helseminister Bent Høie (H) nylig. Også Ketil Kjenseth (V) og Kari Kjønaas Kjos (Frp) (begge sittende) var fornøyd med strategien. Foto: Vidar Sandnes

Les om strategien for psykisk helse i Dagens Medisin her >>