+47 951 79 576
marit@heltsykt.no

ALENE – et rom for endring og undring

Inspirasjon til bedre fysisk- og psykisk helse

ALENE – et rom for endring og undring

Alene_Advent

Dette er tittelen på ei bok skrevet av Astri Hognestad. Denne boka har mye viktig i seg som kan være nyttig å tenke over i den tida vi går inn i nå. For mange av oss er advent en blandet opplevelse. Det er glede og felleskap, men også sorg, ensomhet og skam.

Mange lever alene fordi de selv har valgt det. Men mange lever alene fordi de har mistet en som står en nær, en kjæreste, samboer eller ektefelle. En endring som er veldig vanskelig å takle. Spesielt i tiden rundt advent og jul, fordi felleskapet står så sentralt og mye i samfunnet er innrettet på å være to eller flere. Derfor slites mange av oss mellom gleden og sorgen.

Astri tar opp de vanskelige følelsene og utfordringene ved å være alene. Selv sammen med andre, kan ensomheten være blytung. Følelsen av å ikke ha verdi og å være forlatt. Astri dveler ved mange og viktige sider av alenehet som skam, sjalusi, misunnelse, sårbarhet, glede og selvutvikling.

Evnen til å være alene er det mange av oss som sliter med. Men alenetid kan være en forutsetning til å komme i kontakt med egne følelser. Å være alene kan gi mulighet til å bli kjent med oss selv, ressurser, kvaliteter og egenskaper som vi ikke visste at vi hadde. En mulighet til å finne ro og få dypere tillit til livet.

Nå i adventstiden velger jeg denne boka fra Astri.

Alene_Bok

I anbefalingene fra forlaget står det:

Alle har en historie om det å være alene. Det kan dreie seg om både gode og smertefulle erfaringer i oppveksten eller senere i livet. Følelsene kan variere fra dyp ensomhet, skam og tomhet til et sterkt ønske og behov for å finne ro. Å være alene – alenehet – er et eksistensielt tema som skremmer, utfordrer og gir muligheter til å vokse som mennesker.

Astri Hognestad reflekterer over mange aspekter ved temaet i boken og utfyller dem med teori, litterære eksempler og intervjuer med kvinner og menn som har erfaring med det å leve alene eller oppsøke alenehet. Ved å bruke det rommet som alenehet gir, kan vi finne frem til egen identitet og bli mer uavhengige av forestillinger om hvordan vi “bør” leve. Det er forfatterens anliggende å vise hvordan det kan skje. Kjærligheten til eget liv slik det faktisk er og utforskingen av de mulighetene som finnes, kan i neste omgang føre til en opplevelse av tilhørighet og mening.

 God lesning!