+47 951 79 576
marit@heltsykt.no

10 millioner til å klage?

Inspirasjon til bedre fysisk- og psykisk helse

10 millioner til å klage?

Helsebudsjettet 2017:

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten vil få 10 millioner kroner ekstra neste år om budsjettet går igjennom.

Og nok en statlig etat får mer penger til saksbehandling; 3,1 millioner kroner foreslås til Norsk pasientskadeerstatning, og det beløpet skal blant annet dekke bruk av medisinsk sakkyndige.

Flott med raskere saksbehandling, men burde man ikke legge midlene til forebygging og behandling så man kan unngå klager?

Klage

Her kan du lese mer om Helsebudsjettet >>