BOKANMELDELSE

TIDSSKRIFTET FOR DEN NORSKE LEGEFORENING

Hvem skulle tro at boka mi skulle bli anmeldt i Tidsskriftet? Det er derfor ekstra stort å lese Tore Gudes opplevelse av boka og en stor anerkjennelse av teksten. Ikke minst er det en glede at boka sees som en helsebok! Det var ikke planen. Men det ble det! Tusen takk til Tore Gude.