BOKANMELDELSE

BJØRN GULDVOG - HELSEDIREKTØR

Dette er en vakker og tankevekkende bok om hvordan du skaper mening i livet,
selv når det blåser imot.

Den kan egne seg som inspirasjon for de som søker dybde og mening, eller som virkelig vil at livet skal leves også etter at den kroniske sykdommen setter inn. Man kan nå lenger og høyere ved å gå langsommere, oppleve styrke ved å kjenne begrensningene og leve sterkere og nærmere naturens villskap og ynde.

Bjørn Guldvog
Helsedirektør